Informació Socis i Jugadors

Documents

  • Full d’inscripció Socis  [Descarregar]
  • Parte mèdic [Descarregar]
  • Normativa Socis [Descarregar]
  • Informació Escola [Descarregar]
  • Dossier Corporatiu  [Descarregar]

Dades de contacte

  • E-mails comunicació del Club
  • Telèfon Foixarda Oficina