CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÈRIA DEL BUC

  • NOVEMBRE 7, 2008

Dilluns 24 de novembre del 2008

A les 19.30 hores 1ª Convocatòria
A les 20.00 hores 2ª Convocatòria

Lloc: Camp de rugbi de la Foixarda
Barcelona

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació i aprovació del pressupost de la temporada 2008-2009
2.- Precs i preguntes.

Barcelona, 6 de novembre del 2008

El Secretari