Calendari Electoral 2017

Calendari Electoral 2017

  • 10 de juny: Constitució de la junta electoral i publicació del cens. La junta es realitza per sorteig entre els membres assistents (3 membres majors d’edat). Inici període d’impugnacions al cens.
  • 12 de juny: Inici de període de presentació candidatures.
  • 17 de juny: Finalització període d’impugnacions al cens i posterior resolució.
  • 22 de juny: Finalització del període presentació candidatures, acceptació i publicació de Candidatures. Inici període d’impugnació a candidatures.
  • 28 de juny: Finalització del període d’impugnació de candidatures.
  • 1 de juliol: Votacions de 11h a 17h. Escrutini i proclamació de la candidatura.