Escola Rugby – Sub10

Staff tècnic

Director Tècnic Escola: Marc Sentís  club@buc.cat

Entrenadors: Bernat Benito, Lua Medina i Lumila Pivato.

Entrenaments

Dilluns i dimecres de 18:30-20h. Dissabtes de 10-12h. Camp de Rugby La Foixarda