Fomentant hàbits saludables

  • DESEMBRE 2, 2019

La setmana passada es va posar en marxa una nova iniciativa del BUC.
Es tracta d’una sèrie de xerrades a càrrec de la Teresa Chueca (Nutraldía) experta nutricionista, i impartides en diverses sessions tant als nostres seniors (masculí i femení) com a la resta de categories de formació i pares de l’escola.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar els hàbits saludables i alimentaris entre tots/es els/les nostres jugadors/es indiferentment de la seva edat i categoria.