Partis de la primera setmana d’abril

  • ABRIL 3, 2008

Aquest són els partits d’aquesta setmana.
Més avall trobareu la informació de les activitats de l’escola.

Tercera Catalana
CEU – BUC Dissabte 5 a les 18:15 a les Pistes UB

Primera Catalana
CEU – BUC Dijous 3 a les 21:00 a les Pistes UB

CEU – BUC Dissabte 5 a les 16:30 a les Pistes UB